ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΗΡΥΚΟΠΟΥΛΟΥ

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1985.
Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών το 2007 με βαθμό πτυχίου Λίαν Καλώς.
Διπλωματούχος Μεταπτυχιακού Τίτλου στο Εργατικό Δίκαιο από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών με βαθμό Άριστα από το 2010.
Διπλωματούχος Μεταπτυχιακού Τίτλου με τίτλο «Το Χρηματοοικονομικό και Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου» από το Πανεπιστήμιο Πειραιά με βαθμό Λίαν Καλώς από το 2012.
Γνωρίζει αγγλικά και γαλλικά.

Close Menu