Αναδρομικές περικοπές στα εφάπαξ βοηθήματα, κατ’ εφαρμογή των ν. 4024/2011 και 4093/2012.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου  ΙΑ.5. του νόμου 4093/2012 (Φ.Ε.Κ., Α΄, 222/12.11.2012), το εφάπαξ βοήθημα το οποίο χορηγείται στους  ασφαλισμένους μέχρι  την  31.12.1992 που αποχώρησαν της υπηρεσίας μετά  την…

Continue Reading

Οδηγοί – Πωλητές με <<μπλοκάκι>> δικαιούνται αποζημίωση απόλυσης όπως όλοι οι μισθωτοί – Καταχρηστική η απόλυση που έγινε μετά από προσφυγή στην Επιθεώρηση Εργασίας

Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας – σύμβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών. Οδηγός – πωλητής γαλακτοκομικών προϊόντων απασχολούμενος με σύμβαση «ανεξαρτήτων υπηρεσιών», οδηγώντας φορτηγό της εργοδότη του σε προκαθορισμένο από αυτή δρομολόγιο, ευρισκόμενος υπό τον…

Continue Reading

Επίσχεση εργασίας – Συμψηφισμός ανταπαίτησης εργοδότη – Συμβάσεις ορισμένου χρόνου στον ιδιωτικό τομέα – Επιδόματα ΟΑΕΔ δεν αφαιρούνται από οφειλόμενες αποδοχές

Περίληψη Απόφασης: Υποχρέωση εργοδότη για καταβολή συμφωνηθεισών αποδοχών και πέραν του παγίου μηνιαίου μισθού. Επίσχεση εργασίας: προϋποθέσεις για μη καταχρηστικότητα αυτής, συνέπειες για εργοδότη. Κρίση περί μη καταχρηστικότητας επίσχεσης εργασίας…

Continue Reading

Εξόφληση – Συμβιβασμός – Παραίτηση στις εργατικές απαιτήσεις (συλλογή νομολογίας και σχολιασμός)

Εξόφληση εργατικών απαιτήσεων: Εξοφλητικές αποδείξεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του τύπου «έλαβα το συνολικό ποσό των Χ € και ουδεμία άλλη απαίτηση έχω από τον εργοδότη μου» δεν εμπεριέχουν, ούτε αποδεικνύουν…

Continue Reading

Πτητικό Επίδομα: Το δικαιούνται οι πυροσβέστες χειριστές εναερίων μέσων και για την προ του 2008 περίοδο (απόφαση Διοικητικού Εφετείου Αθηνών)

Στην παρακάτω απόφαση που εκδόθηκε κατόπιν αγωγής εντολέων του γραφείου μας, κρίνεται για πρώτη φορά ότι και οι πυροσβέστες χειριστές ελικοπτέρων δικαιούνται του πτητικού επιδόματος που λάμβαναν έως το 2008…

Continue Reading

Δίδυμα τέκνα δημοσίων υπαλλήλων: Παρατείνεται κατά το ήμισυ η διάρκεια της ειδικής 9μηνης άδειας ανατροφής τέκνου μετ’ αποδοχών στις περιπτώσεις δίδυμης κύησης (απόφαση Διοικητικού Εφετείου Αθηνών)

Κατόπιν ασκήσεως αιτήσεως ακυρώσεως ενώπιον του Ακυρωτικού Σχηματισμού του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών για εντολέα του γραφείου μας, εκδόθηκε από το δικαστήριο η παρακάτω απόφαση που δικαιώνει εν μέρει τακτική υπάλληλο…

Continue Reading

Πλειστηριασμοί & Οικονομική Κρίση: Πέφτουν οι τιμές για να παραμείνει αποτελεσματική η αναγκαστική εκτέλεση (πρόσφατες δικαστικές αποφάσεις)

Η οικονομική κρίση και οι λοιπές συνέπειες εφαρμογής της πολιτικής εσωτερικής υποτίμησης που επιτάσσουν οι συμφωνίες της Χώρας στα πλαίσια των μνημονίων φυσικό ήταν ότι θα έπλητταν και τις προσπάθειες…

Continue Reading

Κατάσχεση Τραπεζικών Λογαριασμών: Δεν απαιτείται άδεια δικαστηρίου για την ανάληψη των κατασχεθέντων χρημάτων από την τράπεζα

Η παρακάτω απόφαση πραγματεύεται ενός ζητήματος που πολύ συχνά προκαλεί άσκοπη ταλαιπωρία στον δανειστή - επισπεύδοντα αναγκαστική εκτέλεση, όταν αυτός δυνάμει εκτελεστής αποφάσεως κατάσχει χρήματα που ο οφειλέτης του διατηρεί…

Continue Reading

Τι γίνεται με τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας μετά το Φεβρουάριο του 2012;

Η γνωστή σε όλους τους ενασχολούμενους με τα εργασιακά (και όχι μόνο) Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ) υπ’αρ. 6 της 28.2.2012 επέφερε πλήθος αλλαγών στο εργατικό δίκαιο συνολικά και σε κατοχυρωμένα…

Continue Reading
  • 1
  • 2
Close Menu