Έγγραφα, Στοιχεία Ελέγχου που θεωρούνται από Επιθεώρηση Εργασίας – Χρόνος διατήρησής τους στο αρχείο επιχείρησης (Πίνακας, διατάξεις)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ Σ.ΕΠ.Ε. ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΔΙΑΤΑΞΗ ΝΟΜΟΥ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΧΙ 10 έτη (άρθρο 2 παρ. 2 του Ν. 2556/1997) ΕΙΔΙΚΟ…

Continue Reading

Απολύσεις Υπαλλήλων & Εργατών – Αποζημιώσεις – Προειδοποίηση – Απαγόρευση Ομαδικών Απολύσεων: Συνοπτική Επισκόπηση, Πίνακες

Απόλυση χωρίς Προειδοποίηση: Σε περίπτωση που ο εργοδότης απολύσει τον μισθωτό (υπάλληλο ή εργάτη) μετά από συμπλήρωση ενός έτους εργασίας στην δική του επιχείρηση, υποχρεώνεται να καταβάλει στον απολυόμενο την…

Continue Reading

Εφετείο Αθηνών: Οι συμβασιούχοι δικαιούνται Δώρα Εορτών, Επιδόματα και Αποδοχές Αδείας ΚΑΙ Αποζημίωση Απολύσεως (Απόφαση 2607/2011)

Η απόφαση αυτή του Εφετείου Αθηνών δικαιώνει συμβασιούχο νομικού προσώπου του ευρύτερου δημόσιου τομέα που απασχολήθηκε σε αυτό δυνάμει διαδοχικών "συμβάσεων έργου" ορισμένου χρόνου, κατά το ελάχιστο μέτρο που αναγνωρίζει…

Continue Reading

Έγγραφο υπ’αρ. 4355/16/3.3.2011 Υπουργείου Εργασίας: «Εφαρμογή συστήματος εκ περιτροπής εργασίας»

Στο παρακάτω έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας σκιαγραφούνται τα βασικά σημεία του συστήματος εκ περιτροπής εργασίας μετά τις τροποποιήσεις που επέφεραν σε αυτό οι "μνημονιακοί" νόμοι 3846/2010 και 3899/2010 (δυστυχώς όμως…

Continue Reading

Αντισυνταγματικότητα μειώσεων μισθών με βάση το Ν. 3833/2010 (προ μνημονίου) στο Δημόσιο Τομέα (Ειρηνοδικείο Αθηνών, απόφαση 599/2012 εργατικών διαφορών)

ΕιρΑθ 599/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Η ΑΜΕΛ Α.Ε. ανήκει στον δημόσιο τομέα, καθώς δεν προβλέπεται από τον νόμο, ούτε και συνάγεται βούληση του νομοθέτη για εξαίρεσή της. Κρίθηκε ότι τα μέτρα που…

Continue Reading

Εκ περιτροπής εργασία – Προϋποθέσεις ενημέρωσης και διαβούλευσης με τους εργαζομένους (Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών – Ασφαλιστικά Μέτρα 4424/2012)

ΜΠρΑθ 4424/2012 Εκ περιτροπής εργασία - Προϋποθέσεις ενημέρωσης και διαβούλευσης με τους εργαζομένους -. Προϋποθέσεις ενημέρωσης και διαβούλευσης με τους εργαζομένους που πρέπει να τηρηθούν για να επιβληθεί η εκ περιτροπής…

Continue Reading

Πίνακες Κατωτάτων Ορίων Αποδοχών μετά την 14.2.2012

ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 2012 Μετά την Π.Υ.Σ. 6/28-2-2012 και την εγκύκλιο 4601/304/12-3-2012 Υπ. Εργασίας ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 25 ΕΤΩΝ ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΥΠΗ-ΡΕΣΙΑΣ ΒΑΣΙΚΟ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ ΑΠΟ 14/2/2012…

Continue Reading

Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας: Υποχρεώσεις Συναλλασσομένων

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ A. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 1.   ΩΡΕΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΟΙΝΟΥ (ΔΙΑΑΠ/Γ2γ/26913 απόφαση του Υπ. Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ΦΕΚ 1860/Β'/22-12-06). ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ…

Continue Reading

Άδειες εργαζομένων (συνολική επισκόπηση)

Όλοι οι εργαζόμενοι οι οποίοι συνδέονται με σύμβαση ή σχέση εργασίας   ορισμένου ή αορίστου χρόνου, δικαιούνται να λάβουν ετήσια άδεια  με αποδοχές από την έναρξη της απασχόλησής τους σε συγκεκριμένη…

Continue Reading

Απόφαση 8651/2012 Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, απλά μια εσφαλμένη δικαστική κρίση ή (και επίσημα) η αρχή του τέλους;

Η εργοδότρια εταιρία διατηρεί γνωστή επιχείρηση με αντικείμενο την παραγωγή και πώληση πορτών και παραθύρων αλουμινίου και παρεμφερών ειδών. Ο μισθωτός είχε προσληφθεί από τον Μάρτιο 1995 με σύμβαση εξαρτημένης…

Continue Reading
  • 1
  • 2
Close Menu