ΑΡΓΥΡΩ ΠΕΡΤΣΙΝΙΔΟΥ


Γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1992.
Αποφοίτησε από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης το έτος 2015.
Ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές σπουδές της στο εργατικό δίκαιο στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών με βαθμό πτυχίου Άριστα.
Ειδικεύεται σε υποθέσεις εργατικού δικαίου (συλλογικό, ατομικό, δίκαιο εκμετάλλευσης κτλ)
και στο δίκαιο προστασίας προσωπικών δεδομένων (συμμόρφωση με τον GDPR, γενικό κανονισμό 679/16 Ε.Ε.)
Γνωρίζει αγγλικά και γερμανικά.

Close Menu