ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΨΥΧΑ

Γεννήθηκε στην Αθήνα και είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών. Γνωρίζει αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά και ιταλικά. Ειδικεύεται στο
διοικητικό και οικογενειακό δίκαιο. Είναι μέλος του γραφείου από τον Μάρτιο του 2006.
Close Menu