ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Σε αυτή τη σελίδα και με τη χρήση του ειδικού φόρουμ, μπορείτε να διατυπώνετε απορίες σχετικά με νομικά ζητήματα που σας απασχολούν, στα οποία οι συνεργάτες μας θα προσπαθούν να σας δώσουν κατευθύνσεις ως προς το τι μπορείτε να κάνετε.

Σημαντική σημείωση: Στο τμήμα αυτό ΔΕΝ παρέχονται νομικές συμβουλές, παρά μόνο παράθεση των δυνατοτήτων που υπάρχουν στην ελληνική νομοθεσία για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που τίθενται από τους εγγεγραμμένους επισκέπτες. Σε κάθε περίπτωση, για εξειδικευμένα νομικά ζητήματα οι συνεργάτες μας θα προτείνουν συνάντηση. Τονίζεται ότι οι παρεχόμενες πληροφορίες δίδονται χωρίς δέσμευση και χωρίς την ανάληψη της οιασδήποτε ευθύνης από το γραφείο μας, καθότι, όπως αποτυπώνεται ξεκάθαρα στο υποσέλιδο κάθε σελίδας του παρόντος ιστοτόπου, για να θεωρηθεί ότι το γραφείο μας έχει αναλάβει δικηγορική εντολή, πρέπει πρώτα να υπάρχει έγγραφη και ενυπόγραφη συμφωνία με τον εντολέα και εξόφληση της συμφωνηθείσας προκαταβολής αμοιβής.
Με την είσοδό σας στο forum θεωρείται δεδομένο ότι κατανοείτε και αποδέχεσθε τα παραπάνω.

Σύντομα Κοντά σας

Close Menu