Οδηγοί – Πωλητές με «μπλοκάκι» δικαιούνται αποζημίωση απόλυσης όπως όλοι οι μισθωτοί – Καταχρηστική η απόλυση που έγινε μετά από προσφυγή στην Επιθεώρηση Εργασίας

Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας – σύμβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών. Οδηγός – πωλητής γαλακτοκομικών προϊόντων απασχολούμενος με σύμβαση «ανεξαρτήτων υπηρεσιών», οδηγώντας φορτηγό της εργοδότη του σε προκαθορισμένο από αυτή δρομολόγιο, ευρισκόμενος υπό τον … Continue reading

Απολύσεις Υπαλλήλων & Εργατών – Αποζημιώσεις – Προειδοποίηση – Απαγόρευση Ομαδικών Απολύσεων: Συνοπτική Επισκόπηση, Πίνακες

Απόλυση χωρίς Προειδοποίηση: Σε περίπτωση που ο εργοδότης απολύσει τον μισθωτό (υπάλληλο ή εργάτη) μετά από συμπλήρωση ενός έτους εργασίας στην δική του επιχείρηση, υποχρεώνεται να καταβάλει στον απολυόμενο την … Continue reading

Εφετείο Αθηνών: Οι συμβασιούχοι δικαιούνται Δώρα Εορτών, Επιδόματα και Αποδοχές Αδείας ΚΑΙ Αποζημίωση Απολύσεως (Απόφαση 2607/2011)

Η απόφαση αυτή του Εφετείου Αθηνών δικαιώνει συμβασιούχο νομικού προσώπου του ευρύτερου δημόσιου τομέα που απασχολήθηκε σε αυτό δυνάμει διαδοχικών «συμβάσεων έργου» ορισμένου χρόνου, κατά το ελάχιστο μέτρο που αναγνωρίζει … Continue reading