Επίσχεση εργασίας – Συμψηφισμός ανταπαίτησης εργοδότη – Συμβάσεις ορισμένου χρόνου στον ιδιωτικό τομέα – Επιδόματα ΟΑΕΔ δεν αφαιρούνται από οφειλόμενες αποδοχές

Περίληψη Απόφασης: Υποχρέωση εργοδότη για καταβολή συμφωνηθεισών αποδοχών και πέραν του παγίου μηνιαίου μισθού. Επίσχεση εργασίας: προϋποθέσεις για μη καταχρηστικότητα αυτής, συνέπειες για εργοδότη. Κρίση περί μη καταχρηστικότητας επίσχεσης εργασίας … Continue reading

Εξόφληση – Συμβιβασμός – Παραίτηση στις εργατικές απαιτήσεις (συλλογή νομολογίας και σχολιασμός)

του Α. Κυριακίδη Εξόφληση εργατικών απαιτήσεων: Εξοφλητικές αποδείξεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του τύπου «έλαβα το συνολικό ποσό των Χ € και ουδεμία άλλη απαίτηση έχω από τον εργοδότη μου» δεν … Continue reading

Τι γίνεται με τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας μετά το Φεβρουάριο του 2012;

Η γνωστή σε όλους τους ενασχολούμενους με τα εργασιακά (και όχι μόνο) Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ) υπ’αρ. 6 της 28.2.2012 επέφερε πλήθος αλλαγών στο εργατικό δίκαιο συνολικά και σε κατοχυρωμένα … Continue reading

Αντισυνταγματικότητα μειώσεων μισθών με βάση το Ν. 3833/2010 (προ μνημονίου) στο Δημόσιο Τομέα (Ειρηνοδικείο Αθηνών, απόφαση 599/2012 εργατικών διαφορών)

ΕιρΑθ 599/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Η ΑΜΕΛ Α.Ε. ανήκει στον δημόσιο τομέα, καθώς δεν προβλέπεται από τον νόμο, ούτε και συνάγεται βούληση του νομοθέτη για εξαίρεσή της. Κρίθηκε ότι τα μέτρα που … Continue reading

Απόφαση 8651/2012 Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, απλά μια εσφαλμένη δικαστική κρίση ή (και επίσημα) η αρχή του τέλους;

Η εργοδότρια εταιρία διατηρεί γνωστή επιχείρηση με αντικείμενο την παραγωγή και πώληση πορτών και παραθύρων αλουμινίου και παρεμφερών ειδών. Ο μισθωτός είχε προσληφθεί από τον Μάρτιο 1995 με σύμβαση εξαρτημένης … Continue reading