Δίδυμα τέκνα δημοσίων υπαλλήλων: Παρατείνεται κατά το ήμισυ η διάρκεια της ειδικής 9μηνης άδειας ανατροφής τέκνου μετ’ αποδοχών στις περιπτώσεις δίδυμης κύησης (απόφαση Διοικητικού Εφετείου Αθηνών)

Κατόπιν ασκήσεως αιτήσεως ακυρώσεως ενώπιον του Ακυρωτικού Σχηματισμού του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών για εντολέα του γραφείου μας, εκδόθηκε από το δικαστήριο η παρακάτω απόφαση που δικαιώνει εν μέρει τακτική υπάλληλο … Continue reading

Άδειες εργαζομένων (συνολική επισκόπηση)

Όλοι οι εργαζόμενοι οι οποίοι συνδέονται με σύμβαση ή σχέση εργασίας   ορισμένου ή αορίστου χρόνου, δικαιούνται να λάβουν ετήσια άδεια  με αποδοχές από την έναρξη της απασχόλησής τους σε συγκεκριμένη … Continue reading