Εφετείο Αθηνών: Οι συμβασιούχοι δικαιούνται Δώρα Εορτών, Επιδόματα και Αποδοχές Αδείας ΚΑΙ Αποζημίωση Απολύσεως (Απόφαση 2607/2011)

Η απόφαση αυτή του Εφετείου Αθηνών δικαιώνει συμβασιούχο νομικού προσώπου του ευρύτερου δημόσιου τομέα που απασχολήθηκε σε αυτό δυνάμει διαδοχικών «συμβάσεων έργου» ορισμένου χρόνου, κατά το ελάχιστο μέτρο που αναγνωρίζει … Continue reading