Έγγραφο υπ’αρ. 4355/16/3.3.2011 Υπουργείου Εργασίας: «Εφαρμογή συστήματος εκ περιτροπής εργασίας»

Στο παρακάτω έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας σκιαγραφούνται τα βασικά σημεία του συστήματος εκ περιτροπής εργασίας μετά τις τροποποιήσεις που επέφεραν σε αυτό οι «μνημονιακοί» νόμοι 3846/2010 και 3899/2010 (δυστυχώς όμως … Continue reading

Εκ περιτροπής εργασία – Προϋποθέσεις ενημέρωσης και διαβούλευσης με τους εργαζομένους (Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών – Ασφαλιστικά Μέτρα 4424/2012)

ΜΠρΑθ 4424/2012 Εκ περιτροπής εργασία – Προϋποθέσεις ενημέρωσης και διαβούλευσης με τους εργαζομένους -. Προϋποθέσεις ενημέρωσης και διαβούλευσης με τους εργαζομένους που πρέπει να τηρηθούν για να επιβληθεί η εκ περιτροπής … Continue reading