Οδηγοί – Πωλητές με «μπλοκάκι» δικαιούνται αποζημίωση απόλυσης όπως όλοι οι μισθωτοί – Καταχρηστική η απόλυση που έγινε μετά από προσφυγή στην Επιθεώρηση Εργασίας

Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας – σύμβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών. Οδηγός – πωλητής γαλακτοκομικών προϊόντων απασχολούμενος με σύμβαση «ανεξαρτήτων υπηρεσιών», οδηγώντας φορτηγό της εργοδότη του σε προκαθορισμένο από αυτή δρομολόγιο, ευρισκόμενος υπό τον … Continue reading

Επίσχεση εργασίας – Συμψηφισμός ανταπαίτησης εργοδότη – Συμβάσεις ορισμένου χρόνου στον ιδιωτικό τομέα – Επιδόματα ΟΑΕΔ δεν αφαιρούνται από οφειλόμενες αποδοχές

Περίληψη Απόφασης: Υποχρέωση εργοδότη για καταβολή συμφωνηθεισών αποδοχών και πέραν του παγίου μηνιαίου μισθού. Επίσχεση εργασίας: προϋποθέσεις για μη καταχρηστικότητα αυτής, συνέπειες για εργοδότη. Κρίση περί μη καταχρηστικότητας επίσχεσης εργασίας … Continue reading

Εξόφληση – Συμβιβασμός – Παραίτηση στις εργατικές απαιτήσεις (συλλογή νομολογίας και σχολιασμός)

του Α. Κυριακίδη Εξόφληση εργατικών απαιτήσεων: Εξοφλητικές αποδείξεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του τύπου «έλαβα το συνολικό ποσό των Χ € και ουδεμία άλλη απαίτηση έχω από τον εργοδότη μου» δεν … Continue reading

Δίδυμα τέκνα δημοσίων υπαλλήλων: Παρατείνεται κατά το ήμισυ η διάρκεια της ειδικής 9μηνης άδειας ανατροφής τέκνου μετ’ αποδοχών στις περιπτώσεις δίδυμης κύησης (απόφαση Διοικητικού Εφετείου Αθηνών)

Κατόπιν ασκήσεως αιτήσεως ακυρώσεως ενώπιον του Ακυρωτικού Σχηματισμού του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών για εντολέα του γραφείου μας, εκδόθηκε από το δικαστήριο η παρακάτω απόφαση που δικαιώνει εν μέρει τακτική υπάλληλο … Continue reading

Τι γίνεται με τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας μετά το Φεβρουάριο του 2012;

Η γνωστή σε όλους τους ενασχολούμενους με τα εργασιακά (και όχι μόνο) Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ) υπ’αρ. 6 της 28.2.2012 επέφερε πλήθος αλλαγών στο εργατικό δίκαιο συνολικά και σε κατοχυρωμένα … Continue reading

Έγγραφα, Στοιχεία Ελέγχου που θεωρούνται από Επιθεώρηση Εργασίας – Χρόνος διατήρησής τους στο αρχείο επιχείρησης (Πίνακας, διατάξεις)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ Σ.ΕΠ.Ε. ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΔΙΑΤΑΞΗ ΝΟΜΟΥ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΧΙ 10 έτη (άρθρο 2 παρ. 2 του Ν. 2556/1997) ΕΙΔΙΚΟ … Continue reading

Απολύσεις Υπαλλήλων & Εργατών – Αποζημιώσεις – Προειδοποίηση – Απαγόρευση Ομαδικών Απολύσεων: Συνοπτική Επισκόπηση, Πίνακες

Απόλυση χωρίς Προειδοποίηση: Σε περίπτωση που ο εργοδότης απολύσει τον μισθωτό (υπάλληλο ή εργάτη) μετά από συμπλήρωση ενός έτους εργασίας στην δική του επιχείρηση, υποχρεώνεται να καταβάλει στον απολυόμενο την … Continue reading

Εφετείο Αθηνών: Οι συμβασιούχοι δικαιούνται Δώρα Εορτών, Επιδόματα και Αποδοχές Αδείας ΚΑΙ Αποζημίωση Απολύσεως (Απόφαση 2607/2011)

Η απόφαση αυτή του Εφετείου Αθηνών δικαιώνει συμβασιούχο νομικού προσώπου του ευρύτερου δημόσιου τομέα που απασχολήθηκε σε αυτό δυνάμει διαδοχικών «συμβάσεων έργου» ορισμένου χρόνου, κατά το ελάχιστο μέτρο που αναγνωρίζει … Continue reading

Έγγραφο υπ’αρ. 4355/16/3.3.2011 Υπουργείου Εργασίας: «Εφαρμογή συστήματος εκ περιτροπής εργασίας»

Στο παρακάτω έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας σκιαγραφούνται τα βασικά σημεία του συστήματος εκ περιτροπής εργασίας μετά τις τροποποιήσεις που επέφεραν σε αυτό οι «μνημονιακοί» νόμοι 3846/2010 και 3899/2010 (δυστυχώς όμως … Continue reading

Αντισυνταγματικότητα μειώσεων μισθών με βάση το Ν. 3833/2010 (προ μνημονίου) στο Δημόσιο Τομέα (Ειρηνοδικείο Αθηνών, απόφαση 599/2012 εργατικών διαφορών)

ΕιρΑθ 599/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Η ΑΜΕΛ Α.Ε. ανήκει στον δημόσιο τομέα, καθώς δεν προβλέπεται από τον νόμο, ούτε και συνάγεται βούληση του νομοθέτη για εξαίρεσή της. Κρίθηκε ότι τα μέτρα που … Continue reading