Αναδρομικές περικοπές στα εφάπαξ βοηθήματα, κατ’ εφαρμογή των ν. 4024/2011 και 4093/2012.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου  ΙΑ.5. του νόμου 4093/2012 (Φ.Ε.Κ., Α΄, 222/12.11.2012), το εφάπαξ βοήθημα το οποίο χορηγείται στους  ασφαλισμένους μέχρι  την  31.12.1992 που αποχώρησαν της υπηρεσίας μετά  την … Continue reading

Πτητικό Επίδομα: Το δικαιούνται οι πυροσβέστες χειριστές εναερίων μέσων και για την προ του 2008 περίοδο (απόφαση Διοικητικού Εφετείου Αθηνών)

Στην παρακάτω απόφαση που εκδόθηκε κατόπιν αγωγής εντολέων του γραφείου μας, κρίνεται για πρώτη φορά ότι και οι πυροσβέστες χειριστές ελικοπτέρων δικαιούνται του πτητικού επιδόματος που λάμβαναν έως το 2008 … Continue reading

Δίδυμα τέκνα δημοσίων υπαλλήλων: Παρατείνεται κατά το ήμισυ η διάρκεια της ειδικής 9μηνης άδειας ανατροφής τέκνου μετ’ αποδοχών στις περιπτώσεις δίδυμης κύησης (απόφαση Διοικητικού Εφετείου Αθηνών)

Κατόπιν ασκήσεως αιτήσεως ακυρώσεως ενώπιον του Ακυρωτικού Σχηματισμού του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών για εντολέα του γραφείου μας, εκδόθηκε από το δικαστήριο η παρακάτω απόφαση που δικαιώνει εν μέρει τακτική υπάλληλο … Continue reading