Η (μη) συμμόρφωση της Διοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις μετά το Ν. 4072/2012

Του Α. Κυριακίδη Με την παρ. 5 του άρθρου 326 του ν. 4072/2012 (ΦΕΚ Α 86/11.4.2012) το άρθρο 4 του Ν. 3068/2002 τροποποιήθηκε ως εξής: «1. Η αναγκαστική εκτέλεση για … Continue reading

Πλειστηριασμοί & Οικονομική Κρίση: Πέφτουν οι τιμές για να παραμείνει αποτελεσματική η αναγκαστική εκτέλεση (πρόσφατες δικαστικές αποφάσεις)

Η οικονομική κρίση και οι λοιπές συνέπειες εφαρμογής της πολιτικής εσωτερικής υποτίμησης που επιτάσσουν οι συμφωνίες της Χώρας στα πλαίσια των μνημονίων φυσικό ήταν ότι θα έπλητταν και τις προσπάθειες … Continue reading

Κατάσχεση Τραπεζικών Λογαριασμών: Δεν απαιτείται άδεια δικαστηρίου για την ανάληψη των κατασχεθέντων χρημάτων από την τράπεζα

Η παρακάτω απόφαση πραγματεύεται ενός ζητήματος που πολύ συχνά προκαλεί άσκοπη ταλαιπωρία στον δανειστή – επισπεύδοντα αναγκαστική εκτέλεση, όταν αυτός δυνάμει εκτελεστής αποφάσεως κατάσχει χρήματα που ο οφειλέτης του διατηρεί … Continue reading