Αναδρομικές περικοπές στα εφάπαξ βοηθήματα, κατ’ εφαρμογή των ν. 4024/2011 και 4093/2012.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου  ΙΑ.5. του νόμου 4093/2012 (Φ.Ε.Κ., Α΄, 222/12.11.2012), το εφάπαξ βοήθημα το οποίο χορηγείται στους  ασφαλισμένους μέχρι  την  31.12.1992 που αποχώρησαν της υπηρεσίας μετά  την … Continue reading

Εισφοροδιαφυγή χωρίς τέλος (Άρθρο και συνέντευξη Α. Κυριακίδη στην Α. Ξυνού, Ελευθεροτυπία, 9.5.2009 – link)

Ολόκληρο το άρθρο εδώ: http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=42617 … Continue reading